Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

krewetkowy
7804 e9d0 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamagia magia
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaeternia eternia
krewetkowy
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
1535 587d 500
krewetkowy
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"

July 07 2015

krewetkowy
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viacarmen713 carmen713
krewetkowy
8214 6f5e
390 yaer-old bonsai tree
Reposted fromJonae Jonae viaMrrruk Mrrruk
krewetkowy
Reposted fromoll oll

July 06 2015

krewetkowy
krewetkowy
8574 df52
krewetkowy

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi vialentilka lentilka
krewetkowy
krewetkowy
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazarazwracam zarazwracam
krewetkowy
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazarazwracam zarazwracam
krewetkowy
9130 548d
krewetkowy
3627 db34 500
krewetkowy
krewetkowy

July 01 2015

krewetkowy
0755 1df5 500
Reposted fromoolong oolong viamaliszkowy maliszkowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl