Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

krewetkowy
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

krewetkowy
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

June 26 2015

krewetkowy
0867 2800 500
krewetkowy
Reposted fromdimer dimer viafreakish freakish
krewetkowy
krewetkowy
Reposted fromsupernatural supernatural
krewetkowy

June 25 2015

krewetkowy
krewetkowy
1887 3c8e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabulin bulin
krewetkowy
krewetkowy
Reposted fromcats cats viamaliszkowy maliszkowy
krewetkowy
0277 f2e0
Reposted fromcontroversial controversial viamaliszkowy maliszkowy
krewetkowy
krewetkowy
Reposted frombluuu bluuu viamaliszkowy maliszkowy
krewetkowy
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamaliszkowy maliszkowy

October 19 2014

krewetkowy
4393 d2c5 500
Reposted fromslodziak slodziak viamayamar mayamar
krewetkowy
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamayamar mayamar
krewetkowy
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
krewetkowy
Miłość składa się właśnie z takich drobiazgów, czasami pozbawionych sensu, które wzbudzają śmiech lub niedowierzanie, a w danej chwili są dla nas najpiękniejsze. Miłość to te z pozoru nic nieznaczące wiadomości, które jednak mówią wszystko, i kiedy dostajesz je codziennie, nie zwracasz na nie uwagi, ale kiedy zaczyna ci ich brakować, stają się obsesją.
— Federico Moccia – Chwila szczęścia
Reposted fromsaphirka saphirka viamayamar mayamar
krewetkowy
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viafuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl